• Kundservice

  Vi kan ta hand om hela

  eller delar av kundservicen, support, ordermottagning etc. Du som uppdragsgivare vidarekopplar din telefonitrafik till vår växel.

  Läs mer »

 • Telemarketing

  Vi har avancerade tekniska

  hjälpmedel som gör att vi snabbt och effektivt bearbetar kampanjer mot privatpersoner och företag.


  Läs mer »

 • Telefonpassning

  Med vår telefonpassningstjänst

  fungerar vi som din reception på distans. Du vidarekopplar alla dina samtal eller bara vid upptaget och ej svar till oss.

  Läs mer »

PEC är ett komplett Outsourcingföretag med inriktning på CRM (Customer Relationship Management). Vi är kontaktytan mellan våra uppdragsgivare och dess kunder. Vi hjälper våra kunder med de delar som inte rör uppdragsgivarens kärnverksamhet.
Våra specialområden rör allt som innebär kontakt med kunden, men vi kan även via vårt nätverk av samarbetspartner erbjuda allt från personaluthyrning till logistiklösningar.


Inbound

Där kan vi ta hand om hela eller delar av kundservicen, support, ordermottagning etc. Du som uppdragsgivare vidarekopplar din telefonitrafik till vår växel. Därefter hanterar vi samtalen som om vi skulle sitta i era lokaler.
Du som uppdragsgivare får statistik på besvarade samtal, kötider etc.


Outbound

Där vi med avancerade tekniska hjälpmedel snabbt och effektivt mot privatpersoner och företag kan utföra telemarketing, marknadsundersökningar, after-sale samtal etc.
Alla uppgifter om beställningar eller resultat registreras och lagras i en databas för enkel överföring till dig som uppdragsgivare.


Administrativa tjänster

Där vi registrerar talonger, packar och skickar brev, faxhantering, datasammanställning etc.
Vi tar hand om det administrativa arbetet som kan uppstå i kommunikationen med kunder.


Varför välja oss?