Därför ska du välja PEC

1

Kvalité

Vi utför alla våra uppdrag med bästa möjliga kvalité.

Vi genomför regelbundna kvalitetskontroller och utbildningsinsatser för att säkerställa att både du som uppdragsgivare och dina kunder ska få bästa möjliga kvalité
2

Trygghet

Vi lägger mycket kraft på planering och uppföljning

för att kunna möta våra uppdragsgivares behov. Som kund hos oss kan du räkna med att vi lyckas leverera det vi kommit överens om, och att det sker då vi kommit överens om det.

Tillsammans med dig gör vi upp leveransplaner, och tar fram volymprognoser.


3

Flexibilitet

Tack vare vår flexibla organisation,

och möjligheterna för beslutsfattning långt ut i organisationen, har vi byggt upp ett företag med hög flexibilitet för att möta våra uppdragsgivares behov.

Vi kan ställa om produktionen på mycket kort varsel, och kan oftast lösa de eventuella utmaningar som våra uppdragsgivare står inför.


Begär offert

»